Nadmořská výška: 255 m. n. m.

Počet obyvatel: 13 000 ob.
Rozloha: 2555 ha
Severní šířka: 50 st. 21 min. 0 vt.
Východní délka: 15 st. 55 min. 0 vt.
 
Městské části: Jaroměř, Josefov, Cihelny, Jezbiny, Semonice, Starý Ples, Dolní Dolce

Dopravní spojení: Silnice I. třídy E 67 (Praha - Wroclav)
Železnice: trať Pardubice - Liberec; Jaroměř - Trutnov
Letiště Josefov (travnatá plocha)
 
Infrastruktura: Čistírna odpadních vod, digitalizovaná telefonní síť, plyn
   
Zóny: Městská památková rezervace Josefov, vyhlášená v roce 1971
  Městská památková zóna Jaroměř, vyhlášená v roce 1990
 
Občanská sdružení: Klub přátel Josefova
HC Jaroměř, LTC Jaroměř
TJ Jiskra Jaroměř, TJ Sokol Jaroměř
Junák, Pionýr, ČSOP - Ropáci, Klub kynologů
Sdružení dobrovolných hasičů
Klub vojenské historie
Aeroklub Jaroměř
Sdružení zdravotně postižených
Fotbalový klub Jiskra Jaroměř
Klub kuželkářů Josefov
  Český rybářský svaz
 

Členství města v organizacích:

Sdružení historických sídel Čech, Slezska a Moravy

Walled Towns Friendship Circle (Přátelský kruh opevněných měst)

Sdružení věnných měst českých královen

 
Partnerská města: Ziebice (Polsko)
Wassertrudingen (Německo)
Warrington (V.B.) - v rámci partnerství okresu Náchod a Warringtonu